Tiêu chuẩn hóa phần mềm CRM

Cũng như các phần mềm (PM) khác, việc lựa chọn CRM cần có những tiêu chí làm căn cứ đánh giá. Ở mức cao hơn, cần có hệ thống tiêu chuẩn hóa phần mềm CRM. Thị trường phần mềm CRM tại Việt Nam hiện rất nhỏ bé và càng nhỏ bé hơn nếu so với thế giới. Tuy nhiên, không …

Kiến trúc CRM thành công

Ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động hướng khách hàng (KH), ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn đến các ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng (CRM).  Loạt bài viết này sẽ giúp bạn đọc hình dung tổng thể hơn về bức tranh CRM, từ vấn đề nhận thức, …

4 điều cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng năm 2020

Ở thời buổi kinh tế hiện đại, bạn đã từng nghe nhắc rất nhiều đến cụm từ CRM. Bạn biết rằng C – viết tắt cho từ Customer (khách hàng). Nhưng thực sự thì CRM là gì? Hay customer relationship management là gì? Trong bài viết này, ngoài việc hiểu được khái niệm CRM, bạn còn biết được: …

Phần mềm CRM làm được gì cho doanh nghiệp?

Phần mềm CRM là một phần mềm được thiết kế để giúp một nhóm người hợp tác và làm việc cùng nhau. Như vậy, CRM giúp tất cả mọi người trong việc kinh doanh (đặc biệt là những người trực tiếp liên hệ với khách hàng), nó cho biết lịch sử các hoạt động và kế hoạch của doanh nghiệp có …