CRM – Những điều bạn cần biết

1. TỔNG QUAN Là một doanh nghiệp trong cộng đồng hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam, MINARA hiểu rằng quá trình phát triển của mình chính là quá trình truyền tải và gia tăng giá trị cũng như sự hài lòng cho khách hàng. Để làm được việc này, chúng tôi sử dụng phần …

Excel với CRM từ tốt tới hoàn hảo

Excel đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Nhưng sẽ thế nào nếu có một giải pháp còn toàn diện và ưu việt hơn xuất hiện? Excel là một phần mềm tốt, mọi Doanh nghiệp đều sử dụng: Từ những nhân viên công sở, kỹ sư bác …